Wartości w życiu człowieka

Wartości w życiu człowieka

Wartości to podstawowe przekonania, które motywują twoje działania i postawy. Zrozumienie tego co jest najważniejsze w życiu, własnych wartości życiowych może pomóc ci określić, co jest dla ciebie najważniejsze. Uzyskanie poczucia tego, co cenisz w życiu, może również pomóc Ci ocenić, czy osiągasz swoje życiowe cele. W tym artykule omówimy wartości życiowe i jak zidentyfikować te, które są dla Ciebie ważne.

Wartości życia człowieka – jakie są wartości życiowe?

Wartości życiowe to Twoje podstawowe przekonania, które kierują Twoimi zachowaniami i celami oraz pomagają zmierzyć Twój ogólny sukces w życiu. Dla wielu ludzi wartości zaczynają się już w dzieciństwie, gdy rodzice uczą ich niektórych z tego, co uważają za najważniejsze wartości życiowe. Jednak po wejściu w dorosłość na każdej jednostce spoczywa odpowiedzialność za określenie własnych wartości, ponieważ czynniki te będą służyć jako motywacja i punkty odniesienia dla sukcesu.

Twoje wartości w życiu mogą również wpływać na Twoje priorytety i sposób spędzania czasu. Jeśli przywiązujesz dużą wagę do spędzania czasu z rodziną lub przyjaciółmi, twoje rozważania dotyczące kariery mogą obejmować możliwości, które pozwolą ci osiągnąć dobrą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, zamiast pracować przez 80 godzin tygodniowo. Jeśli motywuje Cię konkurencja, praca w szybkim tempie sprzedaży, w której konkurujesz z innymi sprzedawcami, aby osiągnąć swoje kwoty, może pomóc Ci poczuć się bardziej spełnionym w pracy.

Kiedy zastanawiasz się nad wartościami, które są ci drogie, może się okazać, że zmieniają się one, gdy napotykasz zmiany w swoim życiu. Na przykład wartości, które były dla ciebie najważniejsze we wczesnej dorosłości, mogą nie wydawać się tak ważne, jeśli bierzesz ślub i masz dzieci, a one stają się twoim głównym celem. Niektóre wartości pozostają spójne przez całe życie, ale nie muszą mieć ścisłych granic ani ograniczeń. Utrzymywanie kontaktu ze swoimi wartościami i ocena tego, co jest dla Ciebie najważniejsze, to ćwiczenie na całe życie, które może pomóc Ci zmierzyć swój sukces i poczuć zadowolenie.

Najważniejsze wartości w życiu człowieka

Ludzie na całym świecie wyznają różne wartości, które ich motywują i pomagają im dążyć do sukcesu i szczęścia w ich życiu. Niektóre wartości są unikalne dla określonych kultur, podczas gdy inne są wspólnymi motywatorami, które wszyscy mogą zrozumieć.

Wartości w życiu człowieka przykłady

Autentyczność

Jeśli przywiązujesz dużą wagę do autentyczności, starasz się być prawdziwy i autentyczny w swoich relacjach i interakcjach z innymi, określanymi Twoimi cechami charakteru. Aby czuć się z siebie dumnym, prawdopodobnie będziesz starał się być wierny temu, kim jesteś i co czyni Cię wyjątkowym, takim jak Twoja osobowość i duch. Ludzie, którzy cenią autentyczność, są mniej skłonni do zmiany swoich działań lub zachowań, niezależnie od tego, z kim się znajdują lub jaką odczuwają presję, by postępować inaczej.

Równowaga

Równowaga to wartość, która pozwala Ci pracować nad znalezieniem odpowiedniego połączenia obowiązków życiowych z obowiązkami zawodowymi. Obowiązki, które masz w swoim życiu, mogą obejmować opiekę nad rodziną, utrzymanie domu, a nawet cieszenie się spotkaniami towarzyskimi i zajęciami z bliskimi. Wszelkie obowiązki, które masz w życiu osobistym lub zawodowym, mogą zagrozić tej równowadze, która może wywołać wewnętrzny zamęt, gdy równowaga jest jedną z kluczowych wartości życiowych.

Tożsamność

Jeśli cenisz obywatelstwo jako jeden z czynników motywujących Cię w życiu, możesz czuć się pociągnięty do obowiązków i praw związanych z byciem częścią społeczeństwa. Niektórzy ludzie stosują tę wartość, aby bardziej zaangażować się w prawa społeczne i obowiązki obywatelskie, takie jak protestowanie wobec aspektów społeczeństwa, które uważają za niesprawiedliwe lub nierówne, lub ubieganie się o urząd publiczny w celu motywowania zmian. Kiedy obywatelstwo jest jedną z twoich wartości życiowych, możesz również odczuwać silne pragnienie włączenia się do swojego społeczeństwa i podejmowanych decyzji, które mają wpływ na społeczność jako całość.

Społeczność

Twoja społeczność obejmuje ludzi wokół ciebie, chociaż może to obejmować grupę osób, które wybrałeś, aby cię wspierać i motywować, lub mogą to być ludzie, którzy fizycznie mieszkają blisko ciebie. Silne poczucie wspólnoty często motywuje ludzi do odwdzięczania się tym, którzy są wokół nich i zapewniania wsparcia lub pomocy w razie potrzeby. Jeśli Twoja społeczność Cię motywuje, to uczucie może również kierować sposobem, w jaki wchodzisz w interakcje i traktujesz innych, aby stworzyć poczucie przynależności.

Przyjaźnie

Przyjaźń zapewnia wiele korzyści, od poprawy zdrowia psychicznego po wyższą jakość życia. Kiedy czujesz się zmotywowany przyjaźniami, może się okazać, że zechciałbyś zrobić prawie wszystko dla tych, których wybrałeś jako swoich bliskich przyjaciół. Przywiązywanie wagi do przyjaźni jako podstawowej wartości może również prowadzić cię w innych relacjach, pomóc ci dowiedzieć się więcej o sobie i zapewnić wsparcie twojej grupie przyjaciół.

Życzliwość

Traktowanie innych z życzliwością może być ważną wartością życiową, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie i utrzymywanie relacji. Życzliwość jest jedną z ważnych wartości, ponieważ wpływa na sposób, w jaki postrzegasz świat i traktujesz innych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia lub działań.

Nauka i wiedza

Jeśli uczenie się i wiedza są dla Ciebie głównym źródłem motywacji, zdobywanie nowej wiedzy i kontynuowanie edukacji może pomóc Ci poczuć się spełnionym i zadowolonym z życia. Kiedy zdobywanie wiedzy jest motywatorem, możesz również dążyć do pracy w dziedzinie, która pozwala dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Przywództwo

Dla wielu osób przywództwo jest wartością, która motywuje ich rozwój osobisty i zawodowy, a także sposób, w jaki wchodzą w interakcje z innymi ludźmi. Liderzy ułatwiają działanie i prowadzą innych, pracując na rzecz silniejszej siły roboczej lub społeczeństwa. Może się okazać, że ta wartość popycha Cię do dawania przykładu, motywowania ludzi do osiągania pełnego potencjału i prezentowania cech charakteru, które czynią Cię silniejszym przywódcą.

Lojalność

Lojalność to wartość życiowa, która reprezentuje Twoje oddanie i zaangażowanie w stosunku do innej osoby lub grupy ludzi. Ta wartość może znaleźć odzwierciedlenie w Twoim życiu zawodowym, jeśli czujesz się lojalny wobec swojego pracodawcy lub osób, z którymi na co dzień pracujesz. Lojalność jest również ważną wartością życiową w twoim życiu osobistym, ponieważ ci, których wybrałeś, aby cię otaczać i wspierać, będą oczekiwać pewnego stopnia lojalności, aby utrzymać silne relacje.

Szacunek

Życiowa wartość szacunku może obejmować zarówno szacunek dla siebie, jak i dla osób wokół ciebie. Szacunek do samego siebie obejmuje traktowanie siebie z życzliwością i nie pozwalanie innym traktować cię źle, a także poczucie dumy z siebie. Traktowanie innych z szacunkiem może obejmować akceptowanie ludzi takimi, jakimi są, nawet jeśli ich przekonania, działania lub motywatory różnią się od twoich. Może się również okazać, że pragnienie szacunku motywuje Cię do awansu w karierze, aby zyskać szacunek od otoczenia.

Duchowość

Duchowość jest wartością życiową, którą niektórzy mogą uważać za bardzo ważną, podczas gdy inni nie uważają za krytyczną. Ci, którzy wierzą w istnienie ludzkiego ducha, często znajdują motywację do czynienia dobra i pracy na rzecz większego celu, aby pielęgnować swojego ducha i czuć poczucie spełnienia. Duchowość może przejawiać się w zorganizowanej religii, połączeniu z naturą, a nawet w poczuciu, że masz w sobie cel swojego życia.

Wartości materialne

Jeśli bogactwo lub status są jedną z twoich ważnych wartości życiowych, twoje życie zawodowe często odzwierciedla chęć zarobienia większej ilości pieniędzy lub awansu w miejscu pracy. Może się okazać, że praca przez długie godziny lub zdobycie awansu sprawią, że poczujesz się bardziej spełniony i zadowolony ze swojego życia. Status może również obejmować Twoją pozycję społeczną w Twojej społeczności lub społeczeństwie.

Uznanie

Uznanie może być silnym motywatorem dla tych, którzy cenią bycie widzianym i docenianym za to, co wnoszą. Jeśli uznasz, że uznanie jest dla Ciebie wartością życiową, praca w dziedzinie, w której masz większą widoczność, może pomóc Ci poczuć się spełnionym.

Jak rozpoznać swoje wartości życiowe

Teraz, gdy wiesz więcej o niektórych wspólnych wartościach życiowych, które są dla ludzi drogie, możesz się zastanawiać, jakie wartości życiowe są dla ciebie najważniejsze i jak wpływają one na twoje działania i zachowania. Wykonaj poniższe kroki, aby określić swoje wartości życiowe.

Zidentyfikuj swoje najszczęśliwsze chwile: Pomyśl o niektórych sytuacjach w swoim życiu, kiedy czułeś się najszczęśliwszy. Sytuacje te powinny obejmować zarówno Twoje życie osobiste, jak i zawodowe, aby zapewnić równowagę.

Rozważ sytuację: w każdej z twoich najszczęśliwszych sytuacji zastanów się, z kim byłeś, co robiłeś i jakie czynniki przyczyniły się do twoich pozytywnych uczuć i skojarzeń.

Przejrzyj wspólne wartości: spójrz na niektóre z bardziej powszechnych wartości życiowych, takich jak te z tej listy, i zakreśl wartości, które Cię wyróżniają lub które uważasz za część tego, kim jesteś jako jednostka.

Uporządkuj swoje wartości: Po zakreśleniu wartości, które Cię wyróżniają, umieść je na liście od najważniejszych do najmniej ważnych.

Porównaj: spójrz na swoją listę wartości i porównaj ją ze wspomnieniami pozytywnych sytuacji. Określ wspólne czynniki, które pokazują znaczenie poszczególnych wartości w twoim ogólnym poczuciu szczęścia.

Zidentyfikuj swoje najważniejsze wartości: Użyj obu list, aby określić, jakie pragnienie lub potrzeba zostało spełnione w każdej pozytywnej sytuacji i dlaczego to konkretne doświadczenie było dla Ciebie szczególnie ważne.

iouyt

Jestem iouyt. Od roku publikuję filmy na youtube. Ostatnio postanowiłem spróbować swoich sił w pisaniu. Pod trudnym do wypowiedzenia pseudonimem iouyt kryje się Marcin.