Negatywne cechy charakteru

Negatywne cechy charakteru

Wszyscy skorzystalibyśmy na tym, gdybyśmy byli bardziej świadomi naszych cech i właściwości osobowości. Są one bowiem istotnymi wyznacznikami naszych działań i postaw. Rozróżniamy negatywne cechy charakteru i osobowości, a także pozytywne cechy charakteru i osobowości. O tym podziale na (pozytywne i negatywne) cechy charaktery oraz cechy osobowości postanowiliśmy napisać kilka zdań. W artykule przede wszystkim na zdefiniowaniu negatywnych cech charakteru. Pozytywnymi cechami charakteru zajmiemy się w osobnym artykule.

Zobacz też co to makiawelizm.

Świat, w którym żyjemy, różni się od tego, który był dziesięć, pięć czy nawet jeden rok temu. Dzięki mediom społecznościowym, łatwym w użyciu narzędziom komunikacyjnym i globalizacji, pula możliwości i dostępnych informacji stale się poszerza.

Pozytywne i negatywne cechy często zależą od kontekstu oraz tego jak wpływają na rozwój prawidłowych relacji.
Pozytywne i negatywne cechy często zależą od kontekstu oraz tego jak wpływają na rozwój prawidłowych relacji.

Bez jasnego wyobrażenia o własnych preferencjach, dokonanie właściwego wyboru może być niezwykle trudne i mylące. Osobowość każdego człowieka jest unikalna, a wiedza o tym, co czyni nas, nami, może prowadzić do większej satysfakcji z życia, lepszych wyborów życiowych i ogólnego sukcesu zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Cechy charakteru i cechy osobowości – definujemy

Podczas gdy charakter i osobowość są używane do opisania czyjegoś zachowania, oba te pojęcia badają różne aspekty danej osoby. Osobowość jest bardziej widoczna, natomiast charakter ujawnia się z czasem, w różnych sytuacjach.

Mówiąc bardziej konkretnie cechy osobowości

“Osobowość jest łatwa do odczytania i wszyscy jesteśmy w tym ekspertami. Oceniamy ludzi [jako] zabawnych, ekstrawertycznych, energicznych, optymistycznych, pewnych siebie – jak również przesadnie poważnych, leniwych, negatywnie nastawionych i nieśmiałych – jeśli nie przy pierwszym spotkaniu, to wkrótce potem. I chociaż możemy potrzebować więcej niż jednej interakcji, aby potwierdzić obecność tego rodzaju cech, to zanim zdecydujemy, że są one rzeczywiście obecne, zazwyczaj zgromadziliśmy już wystarczająco dużo danych, aby uzasadnić nasze wnioski.

Mówiąc bardziej konkretnie cechy charakteru

“Charakter, z drugiej strony, wymaga o wiele więcej czasu, aby się nad nim zastanowić. Obejmuje on cechy, które ujawniają się tylko w specyficznych – i często niecodziennych – okolicznościach, cechy takie jak uczciwość, cnota i życzliwość”.

Osobowość człowieka

Podczas gdy osobowość jest łatwiejsza do zauważenia, jest ona w dużej mierze statyczna i wolno ewoluuje. Charakter, z drugiej strony, wymaga więcej czasu, aby go dostrzec, ale jest łatwiejszy do zmiany. Dzieje się tak dlatego, że charakter jest kształtowany przez przekonania, a przy odpowiednim wysiłku i motywacji, zmiana perspektywy i spojrzenia na świat może doprowadzić do zmiany charakteru.

Twój stosunek do samego siebie.
Jaki jest twój stosunek do samego siebie ?

Plastyczność charakteru ma sens, gdy spojrzymy na ewolucję człowieka. Aby nasi przodkowie mogli przetrwać, musieli przystosować się do nowych środowisk i zmieniać się wraz z upływem czasu – i to pozostaje prawdą w czasach współczesnych.

Jeśli dana osoba uzna zmianę w swoim otoczeniu za znaczącą, jej przekonania zmienią się tak, aby dostosować się do tej zmiany.

Na przykład, osoba, która ma nieśmiałą osobowość, może nauczyć się zmieniać swoje nastawienie do wystąpień publicznych, kiedy wkracza w rolę nauczyciela. Nowe wymagania społeczne i zewnętrzne prowadzą do wewnętrznej zmiany, która zmienia jego zachowanie.

W ten sposób nawet jeśli wrodzoną preferencją jednostki jest unikanie wystąpień publicznych, przekonania i wartości, które kształtują jej zachowanie, mogą ewoluować, by odzwierciedlać wartości jej bezpośrednich grup i społeczności. Taka świadomość i zdolność adaptacji pomaga w przetrwaniu.

Cechy charakteru

Narzędzia do identyfikacji cech osobowości nigdy nie były bardziej możliwe. W samej Europie istnieje około 2500 testów osobowości. Niestety ilość nie oznacza jakości. Mówiąc najprościej, test osobowości testowi nie równy.

Z powodu ogromnych różnic w osobowości, trudno jest podzielić ludzi na różne klasyfikacje. Zamiast tego, ocena osób według najczęstszych cech osobowości może umożliwić nam wnioskowanie o zachowaniu danej osoby poprzez spojrzenie na średnią z jej wyborów.

Poniżej znajdują się dwa z najczęściej używanych narzędzi osobowości, które mogą zidentyfikować Twoje cechy osobowości. Niektóre plusy i minusy każdego z nich są również podkreślone.

Krótka uwaga jest taka, że dokonaliśmy przeglądu tylko ocen osobowości opartych na skali, a nie ocen opartych na profilu. Różnica polega na tym, że oceny oparte na skalach traktują cechy osobowości jako istniejące na kontinuum, podczas gdy oceny oparte na profilach klasyfikują osoby według kategorii binarnych (np. introwertyk lub ekstrawertyk).

Typowe oceny oparte na profilach, które mogą być Ci znane to Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) i Enneagram. Chociaż narzędzia te mogą być zabawnym sposobem na uzyskanie wglądu w siebie, są one często krytykowane przez naukowców.

Kluczową krytyką jest to, że wyniki oceny opartej na profilach zaszufladkowują jednostki do konkretnych kategorii (np. etykietując kogoś jako ekstrawertyka lub introwertyka; myśliciela lub uczuciowca), ale niewiele rzeczy w życiu jest tak czarno-białych. W rzeczywistości uważa się, że nasze cechy osobowości istnieją na skalach o przeciwnych biegunach i każdy z nas znajdzie się gdzieś pomiędzy jednym a drugim końcem tego kontinuum (np. skala introwertyzm-ekstrawertyzm).

Ktoś powiedział: gdyby MBTI mierzyło wzrost, zostałbyś sklasyfikowany jako wysoki lub niski, mimo że większość ludzi mieści się w przedziale średniego wzrostu.

Negatywne cechy charakteru

Poniżej znajduje się krótka lista negatywnych cech charakteru. Większość ludzi uznałaby opisane poniżej cechy charakteru za “złe cechy charakteru” lub “negatywne cechy charakteru”. Jednakże, “złe” lub “negatywne” jest definiowane przez kulturę, w której się żyje. Na przykład, dla księdza “agresywny” może być cechą negatywną, podczas gdy dla piłkarza lub sprzedawcy jest to zazwyczaj cecha pożądana. Dlatego patrząc na listę z cechami charakteru należy mieć na uwadze do kogo określone cechy są przypisywane w życiu społecznym.

Każdy ma unikalny charakter.
Cechy charakteru nie dotyczą tylko ludzi?

Negatywne cechy charakteru lista

 • Antyspołeczny
 • Apatyczny
 • Bez humoru
 • Bezmyślny
 • Buntowniczy
 • Cyniczny
 • Dyskryminacyjny
 • Dziecinny
 • Fanatyczny
 • Hypokrytyczny
 • Ignorant
 • Impulsywny
 • Irracjonalny
 • Kłamliwy
 • Kompulsywny
 • Konfrontacyjny
 • Kontrolujący
 • Macho
 • Manipulatywny
 • Melodramatyczny
 • Nerwowy
 • Niegodny
 • Nieinteligentny
 • Niekomunikatywny
 • Obronny
 • Okrutny
 • Osądzający
 • Perfidny
 • Samodestrukcyjny
 • Samolubny
 • Tchórzliwy
 • Wszechwiedzący
 • Wycofany
 • Zapominalski
 • Zazdrosny
 • Żywiołowy

Negatywne cechy charakteru – przykłady

Lista zdań, w których obrazujemy złe cechy charakteru.

 • Jej następczyni była uważana za zgorzkniałą i złą kobietę.
 • Wszyscy pracownicy uważali go za zaciekłego tyrana.
 • Przybył pozbawiony całego swojego dobytku, żałosny i zrzędliwy staruszek.
 • Leniwy koń ciągnął wóz z nami wszystkimi w swoim przyzwyczajonym powolnym tempie.
 • Był nerwowym człowiekiem i dreptał z jednej nogi na drugą, jakby podłoga była gorąca.
 • Była to niegrzeczna, obleśna kobieta, wystarczająca, by doprowadzić spiętego mężczyznę do rozpaczy.
 • Przez wiele lat byłam bezmyślną kobietą.
ggooggllee

Ggooggllee - notoryczny użytkownik google.