Sprzedaż przez internet a kasa fiskalna. Kiedy jest obowiązek kasy fiskalnej?

Sprzedaż przez internet a kasa fiskalna. Kiedy jest obowiązek kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna to sprzęt umożliwiający legalną rejestrację każdej transakcji sprzedaży. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, kiedy trzeba mieć kasę fiskalną, a kiedy można z niej zrezygnować. Okazuje się, że w przypadku sprzedaży przez internet często jest niepotrzebna, co zdecydowanie ułatwia prowadzenie tej formy działalności. Co warto wiedzieć na temat „kasa fiskalna a sprzedaż internetowa”? Kiedy kasa jest wymagana? Sprawdź!

Kasa fiskalna a sprzedaż internetowa – co mówią przepisy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 roku, prowadząc sprzedaż online, nie zawsze trzeba mieć kasę fiskalną. Nie dotyczy to jednak wszystkich sprzedawców internetowych – tylko tych, którzy spełnią określone warunki. Warto również wiedzieć, że w 2021 roku akt prawny został znowelizowany. Zgodnie z najnowszymi zapisami wszystkie rodzaje zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie mogą obowiązywać najdalej do 31 grudnia 2023 roku.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – kiedy nie ma obowiązku rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej? W przypadku gdy:

 • sprzedaż prowadzona jest wysyłkowo,
 • firma sprzedaje towary, które nie znajdują się na liście wykluczeń dotyczących możliwości sprzedaży bez kasy fiskalnej,
 • całość zapłaty za sprzedany produkt jest przyjmowana na konto bankowe, a tytuł przelewu wskazuje na zakupiony asortyment.

W takim przypadku dokumentami potwierdzającymi sprzedaż są (w miejsce paragonów) faktury na rzecz osób fizycznych.

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna – na co uważać?

Zasady wydają się proste, ale temat sprzedaży przez internet i kas fiskalnych nadal budzi pewne wątpliwości. W Rozporządzeniu znajduje się bowiem również zapis, że kasa nie jest wymagana, jeśli obrót w roku poprzednim nie przekroczy 20 tys. zł (wyliczany jako wszystkie kwoty wpływające na konto z tytułu sprzedaży pomniejszone o podatek dochodowy). Dotyczy on zarówno sprzedaży stacjonarnej, jak i internetowej – o ile nie przekroczysz tej kwoty, nie masz obowiązku rejestrowania zakupów na kasie fiskalnej niezależnie od innych czynników. Sprzedawcy online mogą jednak również nie wystawiać paragonów przy wyższych obrotach, jeśli tylko spełniają wymienione wyżej warunki zwolnienia – ale należy pamiętać, że te zasady obowiązują tylko do końca 2023 roku.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – kto musi mieć kasę?

W wymienionych wyżej kryteriach zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej znajduje się zapis dotyczący rodzaju sprzedawanych towarów. W rozporządzeniu wymieniono grupy towarów, których sprzedaż zawsze wymaga rejestracji w postaci paragonów fiskalnych. Musisz więc wyposażyć się w kasę, jeśli sprzedajesz:

 1. gaz płynny,
 2. części do silników,
 3. silniki spalinowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 4. nadwozia do pojazdów silnikowych,
 5. przyczepy i naczepy, kontenery,
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 7. części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 8. silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
 9. sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny – z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 10. sprzęt fotograficzny – z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 11. wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
 12. zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych,
 13. wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
 14. wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.,
 15. perfumy i wody toaletowe,

Wystarczy, aby w Twoim asortymencie pojawił się tylko jeden z wymienionych rodzajów produktów, a będziesz musiał wyposażyć się w kasę fiskalną w sklepie internetowym i do każdego zamówienia dodawać paragon.

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

A zatem podsumowując: kiedy trzeba mieć kasę fiskalną? W uproszczeniu do końca 2023 roku muszą ją mieć wszyscy sprzedawcy, których obroty w poprzednim roku przekroczyły 20 tys. zł. Zwolnieni z tego obowiązki są przedsiębiorcy, którzy prowadzą wyłącznie sprzedaż wysyłkową, przyjmując każdą zapłatę przelewem bankowym i nie sprzedają towarów podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej (wymienionych wyżej). Jednak od 2024 roku zasady zmienią się i kasa fiskalna będzie potrzebna w każdym sklepie internetowym.