Rozliczenie podatku w Niemczech w przypadku nierezydentów

Rozliczenie podatku w Niemczech w przypadku nierezydentów

Każdy kraj ma własny system podatkowy. Dotyczy to również naszych zachodnich sąsiadów i tamtejszego systemu fiskalnego, który wykazuje kilka znaczących różnic w porównaniu z przepisami obowiązującymi w Polsce. Planując dłuższy pobyt w Niemczech, warto zatem poznać najważniejsze zasady związane z niemieckim prawem podatkowym. Osoby, które pracują za zachodnią granicą, z pewnością zainteresuje kwestia rozliczenia podatku z Niemiec. Kogo dotyczy ten obowiązek? O czym warto pamiętać? Sprawdź!

Kto jest niemieckim podatnikiem?

Obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec zawarty jest w tzw. rezydencji podatkowej. Pojęcie rezydenta odnosi się w Niemczech do każdej osoby, która mieszka na stałe na terenie tego kraju lub przebywała w nim w sposób ciągły przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Warto dodać, że pod pojęciem stałego miejsca zamieszkania rozumie się ośrodek interesów życiowych, a zatem miejsce, w którym podatnik mieszka, prowadzi życie rodzinne i osiąga dochody. Ważną informacją jest natomiast fakt, że o status rezydenta w Niemczech mogą ubiegać się także osoby, które przebywają w tym kraju krócej niż wskazane pół roku. W takiej sytuacji należy złożyć odpowiedni wniosek do zagranicznego urzędu. Osoba ubiegająca się o takie traktowanie powinna spełnić ponadto jeszcze jeden warunek, który dotyczy wysokości uzyskiwanych dochodów z zagranicy. Aby wniosek o status rezydenta został pozytywnie rozpatrzony, zarobki osiągnięte w Niemczech powinny bowiem stanowić 90% wszystkich dochodów podatnika.

Dodać należy, że niemieccy rezydenci podatkowi mają kilka istotnych obowiązków. Najważniejszym z nich jest konieczność złożenia zeznania podatkowego we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym w ustawowym terminie do 31. lipca następnego roku podatkowego. Mogą oni jednak rozliczać się z niemieckim Finanzamtem nawet do czterech lat wstecz. Rozliczenie podatku z Niemiec jest obowiązkowe dla podatników, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

  • należą do III, V lub VI klasy podatkowej;
  • są emerytami lub rencistami;
  • mają przyznany Steuerfreibetrag;
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (Gewerbe) na terenie Niemiec;
  • pobierają świadczenia w Niemczech takie jak m.in.: Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld czy Elterngeld.

Rozliczenie podatku z Niemiec – najważniejsze informacje dla nierezydentów

Konieczność złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym nie dotyczy nierezydentów. Tym mianem nazywa się każdą osobę, będącą pracownikiem zagranicznym, która przebywała na terenie Niemiec przez czas krótszy niż sześć miesięcy. Nierezydenci mogą jednak zdecydować się na dobrowolne rozliczenie niemieckiego podatku. Warto przy tym pamiętać, że osoby o statusie nierezydenta w Niemczech nie mają prawa do korzystania z ulg podatkowych. Nie mogą również złożyć deklaracji podatkowej wspólnie z małżonkiem.

Możliwość dobrowolnego rozliczenia podatku z Niemiec przysługuje również rezydentom, którzy nie mają ustawowego obowiązku złożenia rocznej deklaracji podatkowej. W pewnych przypadkach takie rozwiązanie może okazać się opłacalne. Wiąże się to przede wszystkim z szansą otrzymania z niemieckiego Finanzamtu wysokiego zwrotu podatku, np. z tytułu poniesionych wydatków dodatkowych. Wśród nich mogą znaleźć się np. koszty związane z dojazdami do miejsca pracy, wydatki związane z delegacją służbową, dodatkowymi kursami czy koniecznością leczenia medycznego.