Korzyści i ryzyko inwestowania w akcje emitujące dywidendy

Korzyści i ryzyko inwestowania w akcje emitujące dywidendy

Inwestowanie na giełdzie oferuje różne możliwości i podejścia. Różnorodność strategii inwestowania może utrudniać decyzje w co i jak inwestować. Jednym z popularnych sposobów inwestowania są akcje spółek emitujących dywidendy. Dywidendy to wypłaty zysków, które spółka przekazuje swoim akcjonariuszom. Strategia ta opłacalna jest zwłaszcza dla inwestorów długoterminowych lub takich, którzy nie chcą albo nie mogą ciągle czuwać nad kursami akcji.

Korzyści inwestowania w akcje emitujące dywidendy

Inwestowanie w akcje emitujące dywidendy ma swoje korzyści i ryzyko, które należy dokładnie rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. W przeciwieństwie do giełd towarowych, giełda akcji pozwala spółkom na wypłatę dywidend. Stanowią one stały dochód dla inwestorów, którzy posiadają akcje emitujące dywidendy. Stałość dochodu oznacza, że otrzymujemy regularne, najczęściej co pól roku lub rok, wypłaty w postaci dywidend. Jest to szczególnie atrakcyjne dla osób szukających stabilnego źródła dochodu w dłuższym okresie.

Spółki, które wypłacają dywidendy zazwyczaj znajdują się w zdrowej kondycji finansowej. Regularne wypłaty dywidend są oznaką stabilnych zysków i dobrych perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa. Oznacza to, że firma nie musi akumulować zysków bądź ich reinwestować, ale może docenić udziałowców. Wybór takich spółek może dawać inwestorowi poczucie większej pewności co do zdrowia finansowego spółki.

Niektóre spółki dywidendowe reinwestują dywidendy w zakup kolejnych akcji spółki. Pozwala to na korzystanie z efektu procenta składanego, który przyczynia się do dalszego wzrostu wartości portfela inwestycyjnego. Wraz z biegiem czasu zwiększamy ilość posiadanych akcji.

Wartość akcji może podlegać wahaniom na rynku, jednak w przypadku spółek emitujących dywidendy, inwestorzy mogą liczyć na stałe wypłaty niezależnie od chwilowych fluktuacji cen akcji. W przeciwieństwie do zysków ze sprzedaży akcji, dywidendy wypłacane są z pieniędzy wypracowanych przez spółkę. Nie zmienia to faktu, że często wzrost wartości akcji towarzyszy wzrostowi wypłacanych dywidend, gdyż wartość spółki wzrasta. Inwestorzy w spółki emitujące dywidendy mogą więc liczyć na wzrost wartości swojego kapitału w dłuższym okresie. Właśnie z tego powodu inwestowanie w akcje emitujące dywidendy jest najczęściej stosowane przy strategii długoterminowej.

Ryzyko inwestowania w akcje emitujące dywidendy

Spółki mogą w dowolnym momencie zmienić swoją politykę dywidendową i zdecydować się na obniżenie lub wstrzymanie wypłat dywidend. Firmy nie mają obowiązku wypłacać dywidend. Niektóre spółki, zwłaszcza te rozwijające się i nowo powstałe, mogą nie wypłacać dywidend lub oferować niskie stopy dywidend. W takiej sytuacji, inwestorzy nie będą czerpać korzyści z regularnych wypłat zysków. Najczęściej decyzja o wypłacie dywidend podejmowana jest podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jeżeli walne zadecyduje o niewypłacaniu dywidendy, inwestorzy mogą utracić oczekiwany stały dochód i zysk z inwestycji. Nie mówimy wtedy o stracie, nic nas to nie kosztuje. W tym przypadku po prostu nie otrzymujemy przychodu, ale cały czas mamy wartościowe akcje w portfelu, które ewentualnie możemy sprzedać. Wartość akcji nadal podlega ryzykom rynkowym i może ulec wahaniom w zależności od zmieniających się warunków gospodarczych, politycznych i innych czynników zewnętrznych.

Inwestowanie w akcje emitujące dywidendy może skutkować jednolitym portfelem, co zwiększa ryzyko inwestycji. Oczekując rozsądnych wypłat z dywidend skupiamy się na długoterminowym inwestowaniu w jedną spółkę. Może się to wiązać ze zbyt dużą koncentracją na jednym sektorze lub spółce, co może być niebezpieczne w przypadku problemów w danej branży.

Inflacja również wpływa na realną wartość wypłacanych dywidend. W przypadku wysokiej inflacji, dywidendy mogą nie być w stanie pokryć kosztów utrzymania wartości portfela inwestycyjnego.

Jak widać akcje dywidendowe to bardzo elastyczne narzędzie dla każdego inwestora. Akcjami tymi można grać zarówno w portfelu krótko i długoterminowym. Jest to rozwiązanie, które idealnie pasuje do pasywnego portfela inwestycyjnego.