Jak działają bazy informacji o długach i dłużnikach? Pożyczki z wpisami w KRD, ERIF, BIK, BIG

Jak działają bazy informacji o długach i dłużnikach? Pożyczki z wpisami w KRD, ERIF, BIK, BIG

Rejestry dłużników w Polsce są publiczne i umożliwiają sprawdzenie, czy dana osoba, bądź firma posiada dług. Obecność na listach powoduje znaczne utrudnienia w dostępie nie tylko do kredytów i pożyczek, ale również usług różnych firm, jak np. abonamenty telefoniczne. Sprawdź, jak działają bazy informacji o długach i dłużnikach, a także dowiedz się, czy pożyczki z wpisami w krd erif bik big, są możliwe.

Jakie są bazy dłużników w Polsce?

Bazy informacji o długach i dłużnikach to przede wszystkim dane zawarte w rejestrach pięciu Biur Informacji Gospodarczych. Oprócz tego na rynku działają inne samodzielne instytucje. Każda z tych instytucji prowadzi oddzielny spis, nie ma więc jednej wspólnej informacji na temat zadłużeń. Do najczęściej wykorzystywanych rejestrów dłużników zaliczamy:

 • BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
 • BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 • KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • RNP – Rejestr Należności Publicznoprawnych,
 • KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Głównym zadaniem prowadzonych rejestrów jest zapewnienie dostępu do szybkiej wymiany informacji na temat zadłużeń. Bazy są wykorzystywane przez pożyczkodawców do oceny zdolności i wiarygodności finansowej potencjalnych klientów. Dla nas wszystkich natomiast motywacją do terminowego płacenia zobowiązań i wywiązywania się z umów. 

Jakie informacje i dane gromadzą bazy dłużników

W rejestrach dłużników znajdują się informacje o długach. Dane te są na tyle szczegółowe, aby można było zidentyfikować osobę odpowiedzialną za powstanie zobowiązania. Są to m.in.:

 • dane identyfikacyjne, tj. imię i nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania,
 • wysokość zobowiązania, 
 • data udzielenia zobowiązania,
 • informacja o niespłaconej kwocie,
 • data powstania zaległości,
 • informacje o wysłanych wezwaniach do zapłaty,
 • opis podjętych działań windykacyjnych.

Biuro Informacji Kredytowej, jako jedyne prowadzi spis wszystkich zobowiązań finansowych udzielanych przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe współpracujące z BIK. Oznacza to, że przetwarza nie tylko negatywne dane na nasz temat, ale również informacje o terminowych spłatach. W ten sposób możemy budować pozytywną historię na temat spłacanych przez nas zobowiązań, dzięki temu wzrasta nasza wiarygodność i w przyszłości łatwiej nam zaciągać kolejne kredyty.

Jak sprawdzić informacje o długach i dłużnikach?

Dane zawarte w bazach dłużników dostępne są online. Informację o długach sprawdzimy w poprzez zalogowanie się na stronie internetowej każdego z biur. W przypadku BIK dostęp ten jest również z poziomu aplikacji mobilnej. Aby sprawdzić, czy ktoś jest zadłużony, należy:

 • zarejestrować konto klienta w wybranej bazie dłużników,
 • kupić abonament lub pojedynczy raport,
 • potwierdzić tożsamość za pomocą przelewu weryfikującego z własnego rachunku bankowego.

Koszt raportu uzależniony jest od konkretnego biura. Przykładowo pobranie najbardziej szczegółowego Raportu o sobie w BIK kosztuje 39 zł. W ERIF natomiast raport jest bezpłatny raz na pół roku. 

Zalety i wady pożyczki z wpisami w krd erif bik big

Zaletą pożyczki z wpisami w krd erif bik big jest przede wszystkim to, że są dostępne dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, czyli mają niską zdolność kredytową lub aktywne zadłużenia. Oznacza to, że takiej pożyczki nie otrzymasz w banku, a w firmie pożyczkowej. Proces składania wniosku o taką pożyczkę jest uproszczony do minimum i najczęściej nie wymaga od nas przedstawiania dodatkowych zaświadczeń od pracodawcy. Całość załatwisz bez wychodzenia z domu. Ułatwiona dostępność do ofert może też być wadą, jeżeli nie kontrolujemy swoich zadłużeń. Pamiętaj, aby każda decyzja o kolejnej pożyczce była przemyślana, bo dzięki temu pożyczanie jest bezpieczne.

iouyt

Jestem iouyt. Od roku publikuję filmy na youtube. Ostatnio postanowiłem spróbować swoich sił w pisaniu. Pod trudnym do wypowiedzenia pseudonimem iouyt kryje się Marcin.