Zasada memoriałowa – co to

Zasada memoriałowa – co to

Rachunkowość bywa uważana za tajemniczą. Jest tu pełno terminów, które są trudne do zrozumienia. Ale jeśli jesteś przedsiębiorcą, jak ja, to wiesz, jak bardzo jej zrozumienie jest kluczem do sukcesu Twojej firmy. W moim doświadczeniu z rachunkowością, nie ma lepszego sposobu na to, niż zrozumienie zasady memoriałowej. Czum jest zasada memoriału i współmierności dowiesz się poniżej.

Zasada memoriałowa: Co to takiego?

Zasada memoriałowa, w skrócie, mówi o tym, że każde zdarzenie gospodarcze powinno być odnotowane w momencie jego wystąpienia, niezależnie od faktycznej zapłaty. Innymi słowy, jeśli wykonałeś dla klienta usługę w styczniu, ale zapłacił Ci dopiero w lutym, to w styczniu musisz już odnotować ten przychód. Czy to brzmi skomplikowanie? Właściwie to nie. W praktyce oznacza to, że twoja księgowość odzwierciedla rzeczywistą kondycję Twojego biznesu, a nie tylko to, co dzieje się na twoim koncie bankowym.

Ok co o tym mówi Dziennik Ustaw. Zobaczmy Dz.U.2023.120 t.j. Akt prawny:

Art.  6.  [Zasada memoriału i współmierności]
1.W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
2. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Kiedy stosować zasadę memoriałową, a kiedy kasową?

W moim doświadczeniu w prowadzeniu firmy, wiele razy zmierzałem się z pytaniem, która z tych metod jest lepsza. Zasada memoriałowa daje pełniejszy obraz kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki niej możesz analizować i planować przyszłe działania na podstawie rzeczywistych wydarzeń gospodarczych. Zasada kasowa, z kolei, jest prostsza i pokazuje faktyczne przepływy pieniężne. Jest idealna dla tych, którzy są na początku swojej przygody z rachunkowością.

Moje doświadczenie z zasadą memoriałową

Gdy zaczynałem prowadzić własny biznes, przyznam szczerze, byłem zagubiony w dziedzinie rachunkowości. Wybór między zasadą memoriałową a kasową wydawał się trudny. Jednak po wielu rozmowach z ekspertami i próbach zrozumienia obu metod, zrozumiałem, że zasada memoriałowa pozwoliła mi na lepsze zrozumienie kondycji finansowej mojego przedsiębiorstwa.

Zalety zasady memoriałowej

Jednym z głównych atutów tej metody jest możliwość tworzenia długookresowej perspektywy finansowej. Wszystko jest jasne i przejrzyste. Dzięki temu mogłem precyzyjnie planować swoje działania i inwestycje. Ponadto, byłem pewien, że moje decyzje opierają się na rzeczywistych zdarzeniach gospodarczych, a nie tylko na stanie konta bankowego.

Zasada memoriałowa – co to

Każda firma i każdy przedsiębiorca jest inny, ale jedno jest pewne: zrozumienie zasady memoriałowej to klucz do skutecznej rachunkowości. Jeśli jesteś na początku swojej drogi w biznesie, polecam zastanowić się nad tą metodą. W moim przypadku była to jedna z lepszych decyzji. A Ty, drogi czytelniku, jaką metodę wybierzesz dla swojego biznesu?