Motywacja w pracy – jak się motywować

Motywacja w pracy – jak się motywować

Nawet w najciekawszej pracy- takiej, która oparta jest na naszej pasji, możemy czuć brak motywacji. Co zrobić, aby być bardziej zmotywowanym i efektywnym?

Jak się motywować w pracy

Motywacja jest procesem, który pozwala nam na rozpoczęcie i kontynuowanie działań, które pozwolą nam osiągnąć określone cele. Istnieje wiele sposobów, aby się zmotywować, oto kilka przykładów:

 1. Określenie celów: Ustalenie jasno określonych celów pozwala na skupienie uwagi na tym, co jest ważne i motywuje do działania.
 2. Visualizacja: Wizualizowanie sobie celów i wyobrażanie sobie siebie jako już ich dochodzącego, pomaga wzmocnić motywację do ich realizacji.
 3. Nagradzanie: Nadawanie sobie nagród za osiągnięcie kolejnych etapów celów pozwala na utrzymanie pozytywnego nastawienia i motywacji.
 4. Znalezienie inspiracji: Czytanie historii ludzi sukcesu, słuchanie podcastów, czy też rozmowa z mentorem, który jest wzorem do naśladowania, pozwala na znalezienie inspiracji do działania.
 5. Działanie: Działanie, jest najważniejszym i najskuteczniejszym sposobem na motywację. Ruch robi cuda.
 6. Zmiana perspektywy : Zmiana perspektywy na to jak patrzymy na wyzwania i trudności, pozwala na zmianę negatywnych myśli na pozytywne i ułatwia motywację.

Pamiętaj też, że motywacja jest procesem i nie zawsze jest równa i stała, czasami trzeba działać wbrew braku motywacji, bo to właśnie działanie może ją wzmocnić.

Jak być bardziej efektywny w pracy

Aby być bardziej efektywnym w pracy, istnieje kilka rzeczy, które można zrobić:

 1. Określenie celów: Ustalenie jasno określonych celów pracy i podzielenie ich na mniejsze etapy pozwala na skupienie uwagi na tym, co jest ważne i lepsze planowanie działań.
 2. Priorityzowanie: Określenie priorytetów i skupienie się na najważniejszych zadaniach, pozwala na lepsze wykorzystanie czasu i energii.
 3. Eliminacja rozpraszaczy: Minimalizacja rozpraszaczy, takich jak social media, powiadomienia, czy też niepotrzebne rozmowy, pozwala na lepsze skupienie się na pracy.
 4. Time-Management: Efektywne zarządzanie czasem, w tym ustalanie terminów i realizacji zadań, pozwala na lepsze wykorzystanie czasu.
 5. Delegowanie zadań: Umiejętność delegowania zadań innym członkom zespołu pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału zespołu.
 6. Technologia: Właściwe wykorzystanie narzędzi technologicznych, takich jak kalendarze, aplikacje do zarządzania zadaniami, czy narzędzia do komunikacji zespołu, pozwala na lepsze organizowanie pracy.
 7. Relaks: Pamiętaj o odpoczynku i relaksie, bo wypoczęty i zrelaksowany pracownik jest zazwyczaj bardziej efektywny.
 8. Feedback: zbieranie i analizowanie informacji zwrotnej, pochodzącej od przełożonych, kolegów, czy też klientów pozwala na identyfikowanie obszarów do poprawy i dalszy rozwój.

Pamiętaj, że każda osoba jest inna i co działa dla jednej, niekoniecznie musi działać dla innej, ważne jest znalezienie swojej własnej metody skutecznego wykonywania pracy.

Cytaty motywacyjne

Poniżej słowa, które zmienią Twoje nastawienie dają pozytywne myślenie cytaty motywujące do działania:

 1. “Sukces to nie końcowy cel, to droga, którą podążamy. Człowiek sukcesu jest ten, kto idzie do przodu, niezależnie od porażek.” – Nelson Mandela
 2. “Twoim jedynym ograniczeniem jest to, w co wierzysz, że jest twoim ograniczeniem.” – Tony Robbins
 3. “Nie ma nic trudniejszego niż osiągnięcie czegoś, do czego inni uważają za niemożliwe.” – Arnold Schwarzenegger
 4. “Nie ma rzeczy niemożliwych. Słowo to składa się z dwóch słów: “nie mogę”. Zawsze można znaleźć sposób, jak coś zrobić.” – Alexander Graham Bell
 5. “Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz wiedzieć, czego chcesz. Jeśli nie wiesz, czego chcesz, nigdy tego nie osiągniesz.” – Mark Twain
ggooggllee

Ggooggllee - notoryczny użytkownik google.