L4. Komu się należy i kiedy można z niego skorzystać

L4. Komu się należy i kiedy można z niego skorzystać

L4, czyli zwolnienie lekarskie, jest dokumentem, który zaświadcza o niezdolności do pracy. Obecnie L4 jest przekazywane w formie elektronicznej do pracodawcy, co ściąga z pacjenta obowiązek dostarczania go osobiście do miejsca pracy.

Kiedy lekarz może wystawić L4?

L4 oznacza, że chory jest niezdolny do pracy, więc podstawą otrzymania L4 jest odbiegający od normy stan zdrowia bądź zwolnienie w ramach opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14. roku życia. L4 otrzyma ta osoba, która jest ubezpieczona w ZUS, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Umowa zlecenie musi być oskładkowana, czyli zleceniodawca musi opłacać składki na ubezpieczenie i w takim przypadku dla zleceniobiorcy należy się w razie choroby L4.

Zwolnienie lekarskie może zostać wystawione przez lekarza specjalistę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza w szpitalu oraz lekarza stomatologa.

W wyjątkowych sytuacjach praktykowane jest również zwolnienie wsteczne i jest ono wystawiane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna, że pacjent faktycznie mógł wcześniej być niezdolny do wykonywania obowiązków w pracy. Takie L4 może zostać wystawione do maksymalnie trzech dni wstecz przed wizytą u lekarza.

 

Jak wygląda sprawa z wynagrodzeniem podczas L4?

Wysokość przyznanego wynagrodzenia może się różnić, ponieważ wiele zależy od powodu wystawionego L4 oraz jego trwania i w związku z tym wyróżniamy:

  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek opiekuńczy.

Wynagrodzenie podczas L4 nie jest wypłacane w przypadku, gdy zostanie ono wystawione pracownikowi z racji nadużywania alkoholu i nie jest ono wypłacane przez pierwsze 5 dni jego trwania. W sytuacji, gdy L4 zostanie wystawione na dłużej niż pięć dni, to pozostałe dni zostaną pracownikowi rozliczone z wynagrodzeniem.

 

L4 jako elektroniczne zwolnienie

Od 1.12.2018 roku nie ma konieczności dostarczania osobiście papierowego zwolnienia do pracodawcy lub jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do ZUS. Dzięki elektronicznej wymianie danych, lekarz po zatwierdzeniu L4 w systemie automatycznie wysyła zwolnienie, gdzie trzeba.

Jeśli chodzi o zasiłek opiekuńczy bądź chorobowy, to wypłaca go pracodawca, ponieważ widzi L4 na swoim profilu płatnika ZUS, więc wniosku żadnego składać nie trzeba. Inaczej jest w przypadku osób na działalności gospodarczej i osób, dla których ZUS wypłaca świadczenia chorobowe. W tym przypadku należy złożyć wniosek, ale można szybko to zrobić za pomocą profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Każdy lekarz może wystawić L4 podczas wizyty w gabinecie, podczas e-Wizyty oraz w trakcie wizyty domowej, nie ma znaczenia, w jakiej formie lekarz przyjmuje pacjenta.

 

Kontrole, które mogą mieć miejsce podczas L4

Pracownik, który jest na L4 ma obowiązek przebywać w zgłoszonym miejscu zamieszkania, a jego obecność może zweryfikować pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Pracodawca, który ma zgłoszonych więcej niż 20 pracowników do ubezpieczenia w ZUS.

Oprócz miejsca pobytu, kontrola może sprawdzać, czy zwolnienie zostało wystawione zgodnie ze stanem zdrowia chorego i czy nie zostało ono sfałszowane.

W wielu przypadkach L4 wykorzystywane jest niezgodnie z zastosowaniem i potencjalni chorzy wyjeżdżają na wakacje, czy remontują domy, należy jednak pamiętać, że w przypadku kontroli może się to skończyć utratą przysługujących zasiłków, a nawet rozwiązaniem umowy o pracę, czy zwolnieniem dyscyplinarnym. Nie opłaca się oszukiwać, ponieważ takimi rozgrywkami możemy stracić więcej niż nam się wydaje.