zwiń

Zarządzaj moimi danymi

Usuwanie konta
Podaj e-mail:
Zmiana adresu e-mail Stary adres e-mail:
Nowy adres e-mail:

Noble Concierge  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul.
Przyokopowej 33 (Noble Concierge), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem
podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane
przez Noble Concierge w celu korzystania z prowadzonej przez Noble Con-
cierge  Sp. z o.o. usługi „Newsletter L’Eclat”. Podanie przez Panią/Pana
danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje korzystanie z
prowadzonej przez Noble Concierge  Sp. z o.o. usługi „Newsletter L’Eclat”.

Oświadczam, że jestem pełnoletni.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Noble Concierge  Sp. z o.o.  
informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku,
Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zapisz się
na darmowy newsletter!

Raz w miesiącu:
  • propozycje i rekomendacje
    od Noble Concierge
  • promocje i akcje specjalne
    naszych Partnerów
  • kultura, podróże i lifestyle

Bądź na bieżąco

Regulamin newslettera

Regulamin

Regulamin Newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Noble Concierge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, zwana dalej Noble Concierge publikuje poniżej regulamin „Newslettera Noble Concierge”:


1.  „Newsletter Noble Concierge” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, wydarzeniach i produktach Noble Concierge poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2.  W celu świadczenia usługi „Newsletter Noble Concierge” Noble Concierge pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).
3.  W celu otrzymywania „Newslettera Noble Concierge” Użytkownik powinien:

a) Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.nobleconcierge.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
b) Aktywować przycisk „Dodaj”,
c) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d) Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Noble Concierge na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

4.  Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 4 pkt d, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter Noble Concierge”.
5.  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.
6.   Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter Noble Concierge”.
7.  Noble Concierge zastrzega sobie prawo do:


a) Czasowego wyłączania usługi „Newsletter Noble Concierge”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.
b) Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter Noble Concierge” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.

8.  Noble Concierge oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.