SNH Drones — profesjonalne usługi komercyjne z zastosowaniem dronów

SNH Drones — profesjonalne usługi komercyjne z zastosowaniem dronów

Choć drony kojarzone są głównie z fotografowaniem i filmowanie, ich zastosowanie jest bardzo szerokie. BSP wykorzystywane między innymi w energetyce, rolnictwie, ratownictwie, czy geodezji. To tylko część branż, w których drony odgrywają istotną rolę, ułatwiając prace i obniżając koszty, w działaniach, do których kiedyś potrzebne były helikoptery czy samoloty. SNH Drones oferuje profesjonalne usługi komercyjne z zastosowaniem dronów w różnych gałęziach gospodarczych.

Drony – wsparcie działań człowieka

BSP zostały opracowane na użytek wojskowy. Te małe i zwinne bezzałogowe statki powietrzne doskonale nadawały się, chociażby do celów wywiadowczych. Jak to jednak z licznymi wojskowymi wynalazkami bywa, z czasem trafiły na rynek komercyjny. Liczne firmy dostrzegły potencjał tych urządzeń i zaczęły dostosowywać je do różnorodnych zadań.

Dziś drony stają się coraz powszechniej wykorzystywanymi urządzeniami. Doskonale sprawdzają się do działań wykonywanych z powietrza. Umożliwiają przeprowadzanie inspekcji technicznych, analizowanie szkód powstałych podczas kataklizmów, czy wykonywanie zdjęć lotniczych bez inwestowania w znacznie droższe loty samolotem lub helikopterem. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu mogą wykonywać nawet specjalistyczne operacje lotnicze.

Firma SNH Drones oferuje profesjonalne usługi z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych w różnych branżach.

Geodezja – tworzenie ortofotomap

Ortofotomapy są wykonywane na podstawie zdjęć lotniczych, które zostały odpowiednio sformatowane i dopasowane do jednolitej skali i punktów na osnowie geodezyjnej. Nim drony stały się powszechne na rynku komercyjnym, ortofotomapy były opracowywane na podstawie zdjęć zrobionych z samolotów lub helikopterów, co znacznie zwiększało ich koszt.

Obecnie do zbierania danych fotogrametrycznych stosowane są drony wyposażone w specjalne obiektywy pozbawione aberracji. Ortofotomapy znajdują zastosowanie nie tylko w geodezji, lecz również w budownictwie, czy rolnictwie.

Ortofotomapy opracowywane przez SNH Drones cechują się dokładnością do 1 cm na 1 pixel. Zastosowanie takich technik jak GPS RTK, PPK, czy fotopunkty, umożliwia zebranie szczegółowych danych oraz rozmieszczenie ich w wybranym układzie współrzędnych. Co więcej, prezentowane na ortofotomapach wysokie obiekty (wystające ponad powierzchnię ziemi), między innymi budynki, nie ulegają zniekształceniu. Umożliwia to dokonywanie pomiarów rzeczywistych wartości tych obiektów.

Więcej informacji dotyczących fotogrametrii znajdziesz na stornie https://snhdrones.pl/uslugi/fotogrametria/.

 Zastosowanie dronów w energetyce

Wyposażenie dronów w różnego typu kamery, w tym kamery termowizyjne umożliwia przeprowadzanie badań termowizyjnych i inspekcji. Mają one szczególne zastosowanie w branży energetycznej. BSP z precyzyjnymi sensorami pomiarowymi, kamerami RGB i termowizyjnymi o wysokiej rozdzielczości,  to urządzania umożliwiające dokonywanie dokładnych badań i analiz nawet na dużych terenach.

Wyłapanie najmniejszych anomalii umożliwia zastosowanie takich rozwiązań technicznych jak:

  • Automatyczne wykrywanie maksymalnej i minimalnej temperatury;
  • Nakładanie obrazu z kamer RGB i kamer termowizyjnych, co umożliwia poprawę jakości i zwiększenie szczegółowości uzyskanego obrazu;
  • Wykrywanie i informowanie o temperaturach wyższych niż zdefiniowane;
  • Automatyczna optymalizacja kontrastu obrazu, przy dużej dynamice scen.

Takie nowoczesne rozwiązania umożliwiają dokładną analizę stanu technicznego farm fotowoltaicznych, linii energetycznych, farm wiatrowych, instalacji grzewczych, czy wentylacyjnych, a także magistrali ciepłowniczych.

Przeprowadzania inspekcji w firmach energetycznych z użyciem profesjonalnych dronów ułatwia procedurę oraz znacznie skraca czas jej trwania, co obniża koszty, przynosząc jednocześnie znaczące efekty. Dodatkowo pracownicy nie muszą przeprowadzać badań na dużych wysokościach, by dokonać analizy stanu technicznego urządzeń.

Drony i środowisko – wykorzystanie BSP w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska

Profesjonalne drony mają również liczne zastosowania w rolnictwie oraz leśnictwie. Umożliwiają pozyskanie szczegółowych danych na temat stanu upraw czy zalesienie w czasie rzeczywistym w dość krótkim czasie, bez konieczności angażowania wielu pracowników.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwia znacznie stosowanie rolnictwa precyzyjnego. Polega ono na dokładnej analizie warunków glebowych, zachodzących w nich zmian, oraz stanu plonów i zastosowaniu najlepszych rozwiązań dla uprawianych roślin.

Wykorzystanie dronów pozwala na przeprowadzenie inspekcji upraw z wykorzystaniem kamer multispektralnych, na podstawie których tworzone są specjalne ortofotomapy. Prezentują one kondycję roślin w odniesieniu  do indeksów wegetacji roślin NDVI, NDRE oraz SAVI. Pozwala to na dokładne przeanalizowanie stanu upraw i dopasowanie ilości potrzebnego uprawom nawozu.

Drony mają również praktyczne zastosowanie w leśnictwie. Dzięki pozyskanym z powietrza danym można ocenić skutki działania szkodników oraz straty poniesione w wyniku klęsk żywiołowych. BSP umożliwiają proste i wygodne szacowanie drzewostanu oraz zwierzyny, a także prowadzenie oprysków.

Drony w ratownictwie

Drony są również coraz powszechniej stosowane w akcjach ratowniczych. Dzięki niewielkim rozmiarom, dużej zwrotności i odporności na temperatury doskonale się nadają do skanowania dużych obszarów w różnych warunkach pogodowych. BSP są wykorzystywane w akcjach ratunkowych nie tylko w górach, lecz także nad wodą, czy w lesie. Skraca to znacznie czas poszukiwań zaginionych osób oraz koszt przeprowadzanej operacji. Dzięki kamerom termowizyjnym drony umożliwiają również skuteczne poszukiwania osób nocą oraz w gruzowiskach po trzęsieniach ziemi, gdzie trudno się dostać. Nie tylko skraca to czas poszukiwań, zwiększając szansę na przeżycie zaginionych osób, lecz również zwiększa bezpieczeństwo ratowników biorących udział w akcji. Właśnie dlatego drony są stosowane między innymi przez GOPR, czy ratowników wodnych.

To tylko część możliwości zastosowania dronów. Badania nad ich wykorzystaniem wciąż trwają. Były przeprowadzane udane próby użycia dronów do transportu nie tylko zwykłych paczek, lecz także krwi pacjentów, oraz narządów do przeszczepu.