Unieważnienie kredytu we frankach – jak to zrobić?

Unieważnienie kredytu we frankach – jak to zrobić?

Afera frankowa to problem, z którym wciąż zmagają się tysiące kredytobiorców. Atrakcyjna w teorii umowa okazała się pułapką, którą teraz wiele osób stara się unieważnić, ścierając się z bankami w sądach. I ma to realny sens, choć wymaga odpowiedniego przygotowania i pomocy doświadczonego pełnomocnika prawnego. Jak zatem unieważnić kredyt we frankach?

Zacznijmy od początku

Coraz więcej spraw frankowych trafia do sądów. Wytoczenie powództwa przeciwko bankowi to realna szansa na odzyskanie utraconych pieniędzy i na unieważnienie umowy kredytowej. Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że traci ona jakąkolwiek moc wiążącą. Mowa tutaj zarówno o kredytach indeksowanych, jak i denominowanych. Obecnie szanse na stwierdzenie nieważności takiej umowy mają także przedsiębiorcy, co jest podyktowane uchwałą Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku, która potwierdza, że obecność klauzul abuzywnych w umowie może prowadzić do jej unieważnienia.

Prawo na pomoc frankowiczom

Wiele banków stosowało w swoich umowach tzw. klauzule abuzywne, czyli zapisy, które działały na niekorzyść frankowiczów. Dzięki nim była możliwość przeniesienia odpowiedzialności za wahanie kursy franka na kredytobiorcę, o czym bank często w ogóle nie informował. W takiej sytuacji prawo jest po stronie frankowicza. Błędy w argumentacji mogą zostać wykorzystane przez bank, dlatego tak ważna jest pomoc wyspecjalizowanego prawnika, który uwzględni wszystkie opcje.

Istnieje również realna szansa, aby Frankowicz już po rozpoczęciu procesu sądowego nie musiał płacić rat. Wystarczy, że złoży wniosek o zabezpieczenie roszczeń do czasu prawomocnego wyroku i jeśli sąd go zaakceptuje, to bank nie może domagać się opłacania rat. Po unieważnieniu umowy kredytowej obie strony muszą zwrócić pobrane świadczenia. Bank oddaje wówczas wszystkie wpłacone raty i prowizje, a kredytobiorca kwotę kredytu wypłaconą przez bank. Najczęściej raty przewyższają jednak wysokość wpłaconej kwoty, co jest dla frankowicza korzystną opcją.

Więcej na temat pomocy frankowiczom dowiesz się na: https://www.galinski-kleina.pl/pomoc-frankowiczom-sprawy-frankowe/

Poza tym unieważnienie umowy kredytowej to także możliwość wykreślenia hipoteki banku z ksiąg wieczystych nieruchomości oraz wykreślenie kredytobiorcy z BIK. Sprawy o unieważnienie kredytu frankowego mogą trwać od 2 do 4 lat. Czas ten może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. W 2022 roku blisko 97-98% wszystkich spraw tego typu zakończyło się korzystnie dla kredytobiorców. 

Sprawa o unieważnienie kredytu we frankach zaczyna się od analizy dokumentacji kredytowej i uzyskania zaświadczenia z banku. Dopiero wtedy można złożyć pozew sądowy i zabezpieczyć roszczenia. Kolejnym etapem jest wymiana pism procesowych, postępowanie dowodowe i rozprawa sądowa. Najczęściej sprawa trafia później do sądu II instancji i rozpoczyna się rozprawa apelacyjna. Po prawomocnym wyroku następuje wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz banku.