Jakie formalności podatkowe należy załatwić przed wyjazdem do Danii?

Jakie formalności podatkowe należy załatwić przed wyjazdem do Danii?

Od wielu lat ludzie wyjeżdżają do innego kraju w poszukiwaniu lepiej płatnej, ciekawszej pracy. Decydując się na taki krok, warto dobrze się do tego przygotować. Pobyt za granicą oraz praca w zupełnie nowych warunkach wymagają poznania pewnych zasad, w tym również regulacji prawnych obowiązujących w wybranym państwie. Ważnymi zagadnieniami są nocleg, ubezpieczenie, rozliczanie podatków. Sprawdź, jak przygotować się do wyjazdu do pracy do Danii!

Przed przyjazdem do Danii

Decydując się na przyjazd do pracy w Danii, trzeba koniecznie zadbać o uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej oraz o kartę podatkową. Podanie o te dokumenty można złożyć elektronicznie, jak również poprzez odpowiedni formularz w postaci papierowej. Do wniosku należy dołączyć kopie określonych dokumentów, a mianowicie:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • akt małżeństwa lub tzw. certyfikat rodzinny, jeżeli osoba wyjeżdżająca pozostaje w związku małżeńskim,
  • umowę o pracę,
  • pozwolenie na pracę, jeżeli osoba wyjeżdżająca jest obywatelem spoza UE.

Jak podkreślają specjaliści Biura Rachunkowego E. Thomsen, karta podatkowa jest konieczna do opłacania podatku dochodowego w Danii.

Pobyt powyżej trzech miesięcy wymaga uzyskania karty pobytu. Jest ona niezbędna do kontaktu z duńskimi urzędami. Od obywateli państw unijnych karta taka jest wymagana dopiero po sześciu miesiącach. Można ją uzyskać poprzez zarejestrowanie się w duńskim urzędzie stanu cywilnego lub w Międzynarodowym Centrum Obsługi Cudzoziemców w Kopenhadze.

Rozliczenia podatkowe w Danii

Podjęcie pracy w Danii wiąże się z koniecznością opłacania podatku dochodowego. Pracodawca pobiera kartę podatkową pracownika, co sprawia, że podatek jest automatycznie potrącany.

Rozliczenie podatku w Danii opiera się na zaliczkowych deklaracjach podatkowych. Jest to swoisty budżet podatkowy, który informuje o przyszłych dochodach, ewentualnych odliczeniach od podatków, kwotach wolnych od podatków, a także o wysokości stawki podatkowej, jaka używana jest przez danego pracodawcę przy potrącaniu podatku.

Warto pamiętać, że roczne rozliczenie podatkowe stanowi podsumowanie podatków za zeszły rok. Wskazuje ono wysokość dochodów, odliczeń od podatków, kwot wolnych od podatków oraz zapłacony podatek. Wstępne rozliczenie podatku zostanie przeprowadzone przez urząd, jednak konieczne jest jego skorygowanie.

Praca zawodowa w Danii wiąże się jeszcze z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego w duńskim banku. Wynika to z faktu dokonywania większości płatności, w tym również wynagrodzeń, drogą elektroniczną.