Instrumenty ETF – na czym polega inwestowanie?

Instrumenty ETF – na czym polega inwestowanie?

Inwestowanie, nawet w Polsce, zdobywa coraz większą popularność, choć nadal wiąże się z dużym ryzykiem. Dziś przedstawimy Wam historię utworzenia funduszy ETF, ale też sposób na inwestowanie, przy czym zawsze należy pamiętać że każde takie działanie może powodować straty.

ETF – poznajcie historię 

Exchange Traded Fund cieszą się dużą popularnością. Co ciekawe do pierwszej próby utworzenia ich doszło w 1989 r. w Stanach Zjednoczonych, przy czym na skutek licznych przeszkód prawnych nie zdobyły one popularności wśród inwestorów. Sytuacja niejako zmieniła się rok później. Otóż uznaje się, że pierwszy fundusz ETF uruchomiono w 1990 r. w Kanadzie, a dokładnie na giełdzie w Toronto. Wtedy też pojawił się instrument pod nazwą TIPs. Umożliwiał on inwestorom partycypowanie, biorąc pod uwagę wartość indeksu. 5 lat później na tej samej giełdzie zadebiutował HIPs. Naśladował on zachowanie indeksu z Toronto, a dokładnie Toronto 100 index. Do rewolucji doszło w połowie lat 90-tych, a dokładnie 29 stycznia 1993 r., kiedy to na giełdę AMEX został wprowadzony pierwszy fundusz tego typu o nazwie Standard & Poor’s Depositary Receipts. Niewątpliwie to amerykańskie instytucje finansowe spowodowały największy rozwój funduszy ETF. Wyobraźcie sobie, że w styczniu 2007 r. wprowadzono pierwszy fundusz ETF, który jest zgodny z szariatem. 

Exchange Traded Fund – jak inwestować?

Aby zrozumieć jak inwestować w fundusze ETF należy zrozumieć to, jak one działają. Można pokusić się o stwierdzenie, że odzwierciedlają one stan z wybranych giełd. Można inwestować więc w złoto, ropę naftową, ale też firmy technologiczne czy ekologiczne. Działają więc w podobny sposób jak klasyczne fundusze inwestycyjne. Oznacza to także, że są stworzone na czas nieokreślony, ale można je rozwiązywać w określonych przypadkach. Są też ściśle uregulowane pod kątem prawnym. Podlegają regulacjom krajowym, a także unijnym. Trzeba jeszcze wiedzieć, że jednostki uczestnictwa są emitowane przez fundusz, który jest stworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Warto jeszcze wiedzieć, że inwestować w ETF można w Saxo Bank Polska i nie trzeba wcale wybierać akcji. Można wybrać choćby surowce czy metale ciężkie. Co ciekawe przedmiotem mogą być nawet kontrakty terminowe czy spółki. Wyobraźcie sobie, że można inwestować np. w metale szlachetne, a przy tym nie posiadać fizycznie danych sztabek. W takim przypadku wartość Exchange Traded Fund może maleć bądź rosnąć wraz ze zmiennością kursu metalu szlachetnego. Co ciekawe sam fundusz opiera się na cenie metalu, a więc trader zarabia na ruchach cenowych. Im sytuacja geopolityczna jest trudniejsza, tym najczęściej wartość złota rośnie. 

Jak zacząć inwestowanie w ETF-y?

Na początek każdy przyszły trader powinien zdobyć wiedzę teoretyczną, a dopiero potem powinien ją spróbować wykorzystać. Nie od razu trzeba inwestować duże kwoty. Można też skorzystać z symulatorów gry na giełdzie. Powszechnie uważa się, że na początek należy zakupić niewielką ilość ETF i rozpocząć handel na giełdach płynnych. Początkujący traderzy powinni zdecydować się na długi termin przechowywania tytułów uczestnictwa. Najlepiej też wybierać takie fundusze, których historia jest relatywnie długa. Na pewno nie może być krótsza niż trzy lata. Zaleca się też ETF-y o dużych aktywach.