5 porad dla małżonków planujących rozdzielność majątkową

5 porad dla małżonków planujących rozdzielność majątkową

Decyzja o wstąpieniu w związek małżeński rodzi poważne konsekwencje – także w sferze finansowej. Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy żoną a mężem z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obie strony zdecydują się na zawarcie umowy, w której zaznaczą, że ich majątki pozostają odrębne. Na co warto zwrócić uwagę, planując zabezpieczenie, mające chronić interesy każdej ze stron w przypadku rozstania, rozwodu lub bankructwa?

1. Różnica między wspólnością majątkową ustawową i umowną

Wspólność majątkowa to sytuacja, w której co najmniej dwoje osób ma wspólny majątek. W Polsce istnieją jej dwie podstawowe formy: ustawowa i umowna.

Wspólność ustawowa jest formą, która powstaje automatycznie między małżonkami po zawarciu związku małżeńskiego. Oznacza to, że jeśli nie zostanie zawarta intercyza, majątek staje się wspólny, co oznacza, że ​​każda ze stron ma równe prawa do zarządzania nim i dzielenia w przypadku rozwodu.

Z kolei wspólność umowna to sytuacja, w której strony decydują się na utworzenie wspólnej puli majątkowej, na podstawie zawartego porozumienia. W tym przypadku małżonkowie mogą swobodnie ustalać warunki dotyczące zarządzania i podziału majątku. Umowa może być sporządzona przez małżonków przed zawarciem małżeństwa, ale również można ją także zawrzeć w trakcie trwania związku.

2. Ustalenie, co należy do osobistego majątku każdego małżonka

Przed podpisaniem intercyzy należy ustalić, co należy do osobistego majątku każdego małżonka. Mogą to być m.in. dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w spadku lub w darowiźnie, a także oszczędności zgromadzone przed ślubem. Warto również wyjaśnić, które aktywa są wspólne i nabyte w trakcie małżeństwa, np. nieruchomości czy samochody.

3. Rozdzielność majątkowa – w sądzie czy u notariusza?

Małżonkowie mają możliwość zawarcia umowy majątkowej w kancelarii notarialnej. Niemniej, zdarzają się sytuacje, w których strony nie są w stanie dojść do porozumienia. W takich przypadkach każdy z małżonków ma prawo żądać, by rozdzielność majątkowa ustanowiona została przez sąd.

4. Istotna konsultacja z prawnikiem

Przy planowaniu rozdziału dobytku warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych i majątkowych. Adwokat lub radca prawny pomoże w sporządzeniu umowy, ułatwi zrozumienie konsekwencji finansowych jej zawarcia oraz doradzi, jakie inne kroki można podjąć w celu zabezpieczenia swojego majątku.

5. Aktualizowanie umowy rozdzielności majątkowej

Warto pamiętać, że sytuacja finansowa małżonków może ulec zmianie w trakcie małżeństwa, chociażby ze względu na otrzymanie spadku przez jedna ze stron. W takim przypadku warto aktualizować umowę rozdzielności majątkowej, aby w maksymalnym stopniu chroniła ona nasze interesy.

Pomoc prawna przy rozdzielności majątkowej

Zakończenie wspólności majątkowej to kwestia, która może wywoływać wiele emocji i stresu, zwłaszcza w przypadku małżonków, którzy nie pozostają ze sobą w dobrych relacjach. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który zapewni wsparcie w uregulowaniu spraw majątkowych. Specjalista od prawa rodzinnego może pomóc w wielu kwestiach związanych z intercyzą, takich jak ustalenie składników majątku podlegających podziałowi, a także praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy małżeńskiej.