Wywóz ścieków z działki. Procedury i przepisy

Wywóz ścieków z działki. Procedury i przepisy

Nie każdy właściciel działki ma możliwość przyłączenia jej do sieci kanalizacyjnej. W takim przypadku jego obowiązkiem jest budowa własnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, czyli szamba. Informuje o tym ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku. Gromadzenie i wywóz powinny odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wywóz szamba a przepisy

Gromadzenie i wywóz nieczystości płynnych wymaga spełnienia określonych wymogów i dopełnienia formalności. Ważne jest nie tylko odpowiednie posadowienie zbiornika czy jego budowa, ale także regularne opróżnianie. Polskie prawo nakłada na właściciela działki, na której znajduje się szambo obowiązek wywozu nieczystości w zależności od ilości wyprodukowanych ścieków lub przynajmniej raz na trzy miesiące. Oczywiście czynność ta powinna także odbywać się zgodnie z prawem i zostać udokumentowana. Właściciel powinien zlecić wywóz ścieków firmie asenizacyjnej. Opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i czyszczeniem toalet chemicznych zajmuje się przedsiębiorstwo RICHERT S.C. z Żukowa. Dokumentem potwierdzającym współpracę może być dowód wpłaty lub podpisana umowa.

Przestrzeganie przepisów dotyczących wywozu nieczystości jest niezwykle ważne. Korzystanie z usług firm uprawnionych do opróżniania oraz posiadanie odpowiednich dokumentów w przypadku kontroli chroni właściciela przed karą grzywny.

Budowa szamba – podstawowe wymogi

Każdy właściciel działki, na której znajdują się zabudowania zobowiązany jest do odprowadzania z niej nieczystości płynnych. Jeśli nie ma możliwości przyłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej, należy zainstalować zbiornik bezodpływowy. Szambo powinno spełniać następujące przepisy:

  • być szczelnie przykryte,
  • mieć otwór umożliwiający usuwanie ścieków,
  • mieć odpowietrzenie,
  • mieć nieprzepuszczalne dno i ściany.

Obowiązujące w Polsce rozporządzenia informują także o miejscu posadowienia zbiornika. Szambo nie może być zainstalowane, na przykład na obszarach chronionych, zagrożonych powodziami czy często zalewanych.

Korzystanie z usług firm asenizacyjnych jest nie tylko wygodne, ale także legalne. Przedsiębiorstwa te korzystają ze specjalnie przystosowanych do wywozu pojazdów oraz specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu ścieki są bezpiecznie transportowane na miejsce utylizacji. Duże stężenie toksyn w nieczystościach płynnych, które są niewłaściwie przewożone może mieć negatywny wpływ na człowieka i środowisko. Warto zatem korzystać wyłącznie z pomocy wykwalifikowanych pracowników.

iouyt

Jestem iouyt. Od roku publikuję filmy na youtube. Ostatnio postanowiłem spróbować swoich sił w pisaniu. Pod trudnym do wypowiedzenia pseudonimem iouyt kryje się Marcin.