Dlaczego profile z tworzyw sztucznych zyskały taką popularność?

Dlaczego profile z tworzyw sztucznych zyskały taką popularność?

Tworzywa sztuczne należą do grupy tych materiałów, które powstając nie do końca w sposób naturalny, mogą uzyskiwać pożądane przez nas właściwości. Mamy z nimi do czynienia praktycznie na co dzień, a spotkać możemy je niemalże we wszystkich dziedzinach począwszy od branży gastronomicznej, aż po budowlaną i konstrukcyjną.

To właśnie w budownictwie i przemyśle konstrukcyjnym tworzywa odgrywają sporą rolę. Dzieje się tak, ponieważ bez większych trudności można nadawać im odpowiednie kształty, które zagwarantują pasowność. Sprawdźmy więc, czym jeszcze charakteryzują się profile z tworzyw sztucznych oraz czemu zawdzięczają swoją obecną pozycję.  

Ogólna charakterystyka profili 

Omawiane elementy konstrukcyjne wykonuje się najczęściej z tworzyw termoplastycznych. Jest to materiał, który w fazie produkcji pod wpływem temperatury zmienia swój stan skupienia na półciekły, przez co możliwe jest jego dowolne formowanie.  

Najpopularniejszymi z tworzyw termoplastycznych są: polichlorek winylu (PVC), polietylen (PE), politereftalan etylenu (PET) czy polipropylen (PP). To właśnie ich najczęściej używa się w kontekście tworzenia elementów konstrukcyjnych. Konkretny dobór zależy natomiast od indywidualnego zapotrzebowania i właściwości, które oferuje każdy z wyżej wymienionych materiałów.  

Do cech wspólnych każdego z nich, możemy zaliczyć jednak odporność na działanie różnych związków chemicznych i stosunkowo dużą wytrzymałość. Ponadto, tworzywa te nie są w stanie przewodzić prądu, a ich struktura jest umiarkowanie elastyczna, co znacząco zapobiega pękaniu. 

Rodzaje profili z tworzyw sztucznych 

Niemal każdy producent profili z tworzyw sztucznych oferuje swój indywidualny i kategoryzowany względem siebie asortyment. Niemniej jednak, oprócz materiału, profile można podzielić jeszcze na podstawie ich twardości.  

Istnieją dwie główne klasy twardości profili, a mianowicie miękkie i twarde. Twardość i udarność, podawana jest w skali Shore’a. Do grupy profili twardych zalicza się tylko i wyłącznie profile oznaczone symbolem A, w skład których wchodzą chociażby polichlorek winylu czy polietylen. Pozostała część profili to już tylko te należące do grupy miękkiej i oznaczone symbolami C oraz D.   

Ekstruzja kluczem do sukcesu 

Metodą, z pomocą której możliwe jest uzyskanie odpowiedniego kształtu profilu jest ekstruzja. Nazwa nie kojarzy się może z niczym banalnym, jednak całość tego procesu oparta jest na wytłaczaniu. Na stalowej głowicy wycina się kształt przekroju profilu, a następnie umieszcza ją na drodze, po której będzie przechodziło tworzywo w stanie półpłynnym. Po przejściu przez głowicę, profil jest wstępnie formowany, a następnie przechodzi do kalibratorów pozbywających się wszelkich niedociągnięć. 

Profil po wykonaniu takiej drogi zasycha i może być następnie pocięty na odpowiednie wymiary. To właśnie dzięki ekstruzji profile z tworzyw sztucznych zdobyły tak wielką popularność w budownictwie. Takie termoplastyczne profile możemy znaleźć chociażby w naszych oknach, gdyż to właśnie z nich aktualnie tworzy się ramki.