Czym jest certyfikat LEED?

Czym jest certyfikat LEED?

System certyfikacji LEED zawiera komplet wytycznych, składających się na system ewaluacji obiektów, oparty o wyznaczone standardy przez amerykańską organizację U.S. Green Building Council.

Jakie budynki mogą podlegać certyfikacji LEED?

Budynki nowo budowane oraz istniejące mogą zostać poddane certyfikacji LEED https://jw-a.pl/certyfikat-leed/. Dodatkowo także, aranżacje wnętrz – biurowe i handlowe, całe kompleksy obiektów oraz miasta i dzielnice.

Systemy oceny LEED są następujące:

 • LEED BD+C (Building Design and Construction) – budynki projektowane.
 • LEED O+M (Operations and Maintenance) – budynki istniejące (w użytku co najmniej 1 rok).
 • LEED ID+C (Interior Design and Construction) – aranżacje wnętrz.
 • LEED Residential/LEED Homes – budynki mieszkalne.
 • LEED Cities and Communities – miasta i dzielnice.
 • LEED ND (Neighbourhood Development) – kompleksy budynków.

Poziomy certyfikacji

Poziom certyfikatu jest zależny od ilości zdobytych punktów podczas procesu. Certyfikat Leed można uzyskać na 4 poziomach:

 • Platinum – 80–110 pkt. 
 • Gold – 60–79 pkt.
 • Silver – 50–59 pkt.
 • Certified – 40–49 pkt.

Kryteria oceny

Ocenie podlegają przede wszystkim działania, które oddziaływują na środowisko naturalne. Począwszy od lokalizacji obiektu, powierzchni, mediów, zużycia energii, wody czy jakości powietrza wewnątrz budynku, które również łączą się z aspektami zdrowotnymi, wpływającymi na użytkownika końcowego. Możemy wyróżnić następujące kryteria:

 • Transport
 • Zagospodarowanie terenu
 • Woda
 • Energia i atmosfera
 • Materiały i surowce
 • Jakość środowisko wewnątrz budynku
 • Proces Integracji
 • Innowacyjność

Istnieje również kryterium określane jako “innowacje”. To dodatkowy sposób na osiągniecie kolejnych punktów w procesie certyfikacji LEED. Określa aspekty wykraczające poza ustalone kryteria. Występujące najczęściej przy bardziej skomplikowanych projektach. 

Korzyści płynące z certyfikacji dla inwestorów

Poprzez globalną rozpoznawalność systemu certyfikacji LEED, inwestorzy posiadający portfele nieruchomości usytuowane na całym świecie, najczęściej wybierają właśnie ten certyfikat.

Sam proces certyfikacji jest dość złożony i wymaga zaangażowania wielu interesariuszy, nierzadko również zespołu doradczego, specjalizującego się w certyfikacjach wielokryterialnych. 

Potwierdzenie zrównoważonej inwestycji

Certyfikat LEED podnosi wartość inwestycji. Stanowi udokumentowanie wykorzystania zielonych, ergonomicznych rozwiązań, które przekładają się na dogodne warunki do życia i pracy w obiektach. 

Zdobycie certyfikacji LEED to również udowodnienie budowy zrównoważonego budynku, który będzie wykorzystywał odpowiednio dobrane materiały wykończeniowe oraz budowlane. Firmy posiadające certyfikat LEED mogą pochwalić się wysoko energooszczędnymi obiektami oraz zmniejszonymi kosztami związanymi z utrzymaniem inwestycji.  

Mając na uwadze aspekty środowiskowe procesu certyfikacji, warto podkreślić, że optymalizacja zużycia energii, rozpoczyna się od pozyskania zasobów i surowców na placu budowy, po ich powtórne użytkowanie (recykling). Techniczna specyfikacja każdego materiału i jego wpływ na środowisko, jest ściśle przestrzegana, co również przekłada się na zmniejszenie kosztów całkowitych.

Komfort użytkowników

Wdrożenie rozwiązań LEED wpływa pozytywnie na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego zdobycie certyfikatu stanowi wartość dla Inwestora, jak również najemcy. 

Budynki, które zdobyły certyfikat LEED, są wpisane na listę obiektów certyfikowanych niezależnej amerykańskiej organizacji U.S. Green Building Council.