W jakich firmach sprawdzi się outsourcing kadr i płac?

W jakich firmach sprawdzi się outsourcing kadr i płac?

Niezależnie od tego, czy zatrudniasz jedną osobę, czy kilkaset, musisz zadbać o prawidłowe naliczanie płac i obsługę kadrową. W dużych przedsiębiorstwach obowiązek ten spoczywa zazwyczaj na pracownikach wewnętrznego działu HR. W mniejszych firmach czynności te często wykonuje sam pracodawca lub osoba z zewnątrz. Czy outsourcing kadr i płac to dobre rozwiązanie dla każdej firmy? W jakich branżach sprawdzi się najlepiej? Sprawdziliśmy!

Outsourcing kadr i płac w firmach z sektora MŚP

Współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie Payroll pozwala skupić się na głównych aspektach prowadzonej działalności. Administracja wynagrodzeniami oraz zarządzanie dokumentacją personalną zatrudnionych to procesy, które zostają w pełni przekazane firmie zewnętrznej.

Atutem tego rozwiązania, na który najczęściej wskazują właściciele małych przedsiębiorstw, jest przede wszystkim optymalizacja czasu i kosztów. To bezpieczna i wygodna alternatywa dla wewnętrznego działu HR, którego stworzenie wymaga sporych nakładów finansowych. Jednocześnie, przedsiębiorcy oddający część obowiązków firmie zewnętrznej, nie tracą kontroli nad procesami kadrowo-płacowymi. Dzięki nowoczesnym narzędziom IT mają stały wgląd w dane personalne zatrudnionych. Firmy specjalizujące się w outsourcingu kadr i płac dbają o jasną i przejrzystą komunikację z klientami, oferując wsparcie na każdym etapie współpracy. Przykładową firmę znajdziesz tutaj: https://hrk.pl/pl/dla-klienta/payroll-consulting

Outsourcing kadr i płac w dużych firmach i międzynarodowych korporacjach

Stworzenie w przedsiębiorstwie wewnętrznego działu HR nie musi oznaczać automatycznej rezygnacji ze wsparcia podmiotu zewnętrznego. Wiele międzynarodowych korporacji korzysta z tej formy współpracy. W takim układzie osoby z zewnątrz najczęściej zajmują się właśnie administracją wynagrodzeniami i zarządzaniem dokumentacją personalną. Są nieocenionym wsparciem dla specjalistów zatrudnionych na etacie.

W jakich branżach sprawdzi się outsourcing kadr i płac?

Outsourcing kadr i płac to rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu branżach, zwłaszcza tych, które charakteryzują się dużą dynamiką zmian.

Ze współpracy z podmiotem zewnętrznym często korzystają firmy, których działalność skupia się na dostarczaniu rozwiązań IT. Wsparcie osób z zewnątrz, dysponujących aktualną wiedzą na temat zmian w Kodeksie pracy, zapewnia zgodność z przepisami i pozwala zachować wysoką jakość obsługi kadrowej.

Kolejną, równie dynamiczną branżą, stawiającą na outsourcing kadr i płac, jest e-handel. Wiele e-commerców, w trosce o bezpieczeństwo danych swoich klientów i zgodność działań z przepisami, korzysta z pomocy doradców z zewnątrz, którzy dysponują aktualną wiedzą na ten temat.

Jedną z branż, które najczęściej decydują się na outsourcing kadr i płac, jest branża produkcyjna. Dzięki wsparciu specjalistów ds. payroll firma może zadbać o właściwy obieg dokumentacji personalnej pracowników. W przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej, oprócz osób na stałe związanych z firmą, jest też wielu pracowników tymczasowych, którzy wspierają produkcję w gorących dla firmy okresach. Współpraca z agencją HR w ramach outsourcingu pozwala lepiej monitorować czas pracy wszystkich zatrudnionych, co przekłada się na optymalizację kosztów firmowych.