Kiedy konieczne jest wykonanie inwentaryzacji zieleni?

Kiedy konieczne jest wykonanie inwentaryzacji zieleni?

W czasie, gdy coraz lepiej rozumie się problemy ochrony środowiska naturalnego, wszelkie nowe inwestycje powstają po przeanalizowaniu warunków przyrodniczych. Nakazują to nie tylko przepisy prawa, ale również zdrowy rozsądek. W końcu nie można istnieć bez zieleni. Przy wszelkiego rodzaju inwestycjach w jej obszarze niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Na czym polegają te czynności i kiedy się je wykonuje?

Czym jest inwentaryzacja zieleni?

Inwentaryzacja zieleni to przeprowadzenie i udokumentowanie przeglądu drzew i krzewów na danym terenie. Spis taki ma postać zarówno tekstową, jak i graficzną. Tego typu opracowanie zawiera dokładne informacje na temat liczebności i stanu drzew. Podawane są nie tylko liczby, ale też parametry roślin, takie jak obwody pni, wysokości i zasięgi korony oraz ich stany zdrowotne. W przypadku krzewów podaje się dokładny areał, jaki one zajmują.

Kiedy potrzebna jest inwentaryzacja zieleni?

Inwentaryzowaniem zielni zajmują się firmy takie, jak Pracownia Projektowa Magdalena Loose. Takie i inne opracowania konieczne są do wykonania dalszych analiz przyrodniczych na terenie przeznaczonym pod inwestycję.

Zdecydowana jednak większość przypadków to te, kiedy inwentaryzację zieleni wykonuje się, aby ustalić stan zieleni przed wykonaniem zaplanowanej inwestycji. Bardzo często zakłada ona wycięcie części drzewostanu. W takim przypadku inwentaryzacja pozwala dokładnie określić skalę odszkodowań za wycinkę lub zaplanować czynności naprawcze, czyli dosadzenie pewnej liczby nowych drzew.

W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację zieleni?

Inwentaryzacja zieleni, która została wykonana profesjonalnie, ma kilka części. Pierwsza, opisowa, przedstawia charakterystykę terenu oraz planowanej inwestycji, wraz z jej możliwym wpływem na środowisko.

Druga część dokumentacji zawiera tabelę, w której ujęte są dokładne parametry poszczególnych drzew. Natomiast trzecia przedstawia grafikę pokazującą stan zadrzewienia z zaznaczonymi poszczególnymi okazami drzew. Informacje na mapkach muszą dokładnie odpowiadać tym zamieszczonych w tabeli. Ostatnia część może również zawierać inne informacje, takie jak projekt zabezpieczenia zieleni na czas przeprowadzania inwestycji albo plan zagospodarowania zieleni po jej wykonaniu.

Podczas realizowania inwestycji warto zatrudnić Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, który przez cały czas trwania czynności inwestorskich będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem prac, pod kątem braku zagrożenia dla stanu drzew.