Jak sztuczna inteligencja zwiększa produktywność biznesową

Jak sztuczna inteligencja zwiększa produktywność biznesową

Ostatnio pisaliśmy jak Merlin ChatGPT może pomóc w codziennym korzystaniu z internetu. Dziś postanowiliśmy przyjżeć się temacie AI, który wspomaga produktywność w biznesie.

Sztuczna inteligencja może pomóc w automatycznym gromadzeniu i analizowaniu ogromnych obszarów danych. Programy AI pomagają w zbieraniu informacji z dostępnych zestawów danych, identyfikując i interpretując wzorce, których ludzie nie potrafią. Ta funkcja oszczędza czas pracowników i odgrywa ważną rolę w zbieraniu użytecznych spostrzeżeń. Firmy wykorzystują te praktyczne spostrzeżenia do podejmowania decyzji dotyczących produktów i marketingu, zwiększając produktywność i rentowność.

Sztuczna inteligencja zwiększa produktywność biznesową i może pomóc firmom na kilka sposobów. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej. 

Obsługa klienta

Sztuczna inteligencja jest szeroko stosowana w obsłudze klienta. Organizacje używają chatbotów do interakcji z klientami, aby oferować rozwiązania ich zapytań i skarg. Te chatboty są zaprogramowane tak, aby rozumieć naturalny język użytkowników i szybko reagować. Chatboty mogą również identyfikować emocjonalny ton użytkowników i odpowiednio reagować, pomagając zarządzać różnymi typami klientów.

Zastosowanie chatbotów w obsłudze klienta pozwala skrócić czas reakcji, oszczędzając także czas pracowników. Co więcej, dane i informacje zebrane za pośrednictwem chatbotów pomagają organizacjom dowiedzieć się więcej o typach klientów i ich obawach. Ta praktyka wskazuje, że organizacje mogą regularnie gromadzić, analizować i interpretować więcej danych za pomocą chatbotów. Ten mechanizm może zwiększyć ogólną produktywność i pomóc w osiągnięciu lepszego wyniku satysfakcji klienta.

Rekrutacja 

Zatrudnienie nowego pracownika to bardzo uciążliwy proces dla każdej organizacji. Organizacje muszą przeglądać wiele profili, znajdować najbardziej odpowiednich kandydatów, organizować interakcje z menedżerami ds. rekrutacji i tak dalej. Wszystko to pochłania znaczną ilość czasu i przepustowości zespołu zasobów ludzkich (HR) i kadry kierowniczej ds. Rekrutacji. Sztuczna inteligencja może pomóc organizacjom uprościć cały proces.

Organizacje mogą korzystać z narzędzi obsługujących sztuczną inteligencję, aby szybko skanować liczne CV i identyfikować te najbardziej odpowiednie. Narzędzia te można zaprogramować tak, aby znajdowały słowa kluczowe w życiorysach, co pomaga kierownikom ds. rekrutacji łatwo i bezproblemowo sporządzić krótką listę najbardziej wykwalifikowanych kandydatów. Zautomatyzowanie tego procesu skraca czas potrzebny do zakończenia procesu i zapewnia bardzo dokładne wyniki. W związku z tym sztuczna inteligencja odgrywa ważną rolę w upraszczaniu procesów zatrudniania lub rekrutacji oraz zwiększaniu wydajności zespołów HR.

Sprzedaż

Organizacje mogą poprawić wykres sprzedaży, wykorzystując rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Wykorzystują szeroki zakres zestawów danych do gromadzenia, analizowania i interpretowania danych w celu identyfikacji potencjalnych potencjalnych klientów. Gromadzenie i analizowanie tych danych o klientach i zachowaniach bez użycia zaawansowanych algorytmów jest praktycznie niemożliwe dla zespołu sprzedaży. W tym scenariuszu rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc organizacjom uzyskać przewagę konkurencyjną.  

Organizacje mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do analizowania wzorców i trendów sprzedaży poprzez badanie zachowań zakupowych klientów. Te rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji pomagają również identyfikować klientów, którzy są bardziej skłonni do inwestowania w produkty lub usługi. Organizacje mogą tworzyć kompleksowe profile klientów z większą dokładnością, co nie tylko pomaga rozpoznawać więcej potencjalnych klientów, ale także pomaga firmom oszczędzać czas ich zespołów sprzedaży. Co więcej, wszechstronna ocena historycznych szczegółów sprzedaży umożliwia organizacjom lepsze opracowywanie i przeprowadzanie kampanii sprzedażowych. 

Zarządzanie projektami

Każda organizacja stoi przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem wieloma projektami przy ograniczonych zasobach iw wyznaczonym czasie. Perspektywiczne organizacje już zaczęły wykorzystywać najnowsze technologie do zarządzania tymi projektami. Obecnie istnieje kilka rozwiązań Professional Services Automation (PSA), które pomagają organizacjom zarządzać projektami w czasie rzeczywistym. Te rozwiązania zbierają dane w czasie rzeczywistym i pomagają kierownikom projektów w dostarczaniu danych wejściowych na żywo ze wszystkich zasobów powiązanych z projektem.

Zarządzanie zasobami

Jeśli chcesz osiągnąć wyższy poziom produktywności organizacji, musisz inteligentnie zarządzać swoimi zasobami. Widzieliśmy, jak często firmy cierpią z powodu nieoptymalnego wykorzystania zasobów. Jest to jednak trudne dla organizacji bez pomocy rozwiązania do zarządzania zasobami opartego na sztucznej inteligencji. Dlatego organizacje zaczęły korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które mogą im pomóc w inteligentnym zarządzaniu zasobami i nadzorowaniu ich.

Narzędzia do zarządzania zasobami oparte na sztucznej inteligencji dokładnie monitorują, co robią Twoje zasoby, ich umiejętności i co najlepiej odpowiada ich kompetencjom. Pozwala to zarządzać zróżnicowaną pulą zasobów, przydzielać zadania najlepiej dopasowane do ich umiejętności i wiedzy oraz szczegółowo monitorować ich działania. Co więcej, pomaga to również firmom osiągnąć wyższy poziom dokładności w planowaniu wydajności, co obejmuje prognozowanie zasobów i wymagania dotyczące zatrudnienia. W ten sposób rozwiązanie do zarządzania zasobami oparte na sztucznej inteligencji może pomóc poprawić wykorzystanie zasobów i produktywność.

 Operacje w czasie rzeczywistym

Organizacje spędzają dużo czasu na zbieraniu spostrzeżeń i cennych informacji z danych przychodzących od klientów, partnerów technologicznych itp. Często mają dedykowany zespół do przeglądania faktur, analizowania zapytań klientów i przeprowadzania badań konsumenckich. Proces ten jest jednak podatny na błędy i czasochłonny. Rozwiązanie obsługujące sztuczną inteligencję może pomóc organizacjom w efektywnym zarządzaniu wieloma operacjami, takimi jak zarządzanie łańcuchem dostaw, marketing, działania, zarządzanie produktami i zapasami itp.

Sztuczna inteligencja pomaga analizować dane w czasie rzeczywistym, a kilka rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji umożliwia firmom udostępnianie rekomendacji na żywo. Zalecenia te pomagają analizować lub przewidywać ryzyko, dając menedżerom możliwość proaktywnego łagodzenia ich i zachęcania do doskonałości operacyjnej. W ten sposób organizacje mogą wykorzystać sztuczną inteligencję, aby zapewnić szybszy proces podejmowania decyzji w oparciu o kontekstową analizę danych, które można wykorzystać do opracowania bardziej skutecznych strategii. 

ggooggllee

Ggooggllee - notoryczny użytkownik google.