Czym grozi posługiwanie się fałszywymi dokumentami i ich podrabianie?

Czym grozi posługiwanie się fałszywymi dokumentami i ich podrabianie?

Wszyscy z pewnością zdajemy sobie sprawę z tego, że posługiwanie się dokumentami, które nie należą do nas jest nielegalne. Jednak czy nie każdy wie o tym, że czyn ten jest przestępstwem. Co grozi za podrobienie i używanie fałszywych dokumentów? Dowiesz się z dalszej części artykułu.

Co rozumiemy przez posługiwanie się fałszywym dokumentem?

Pojęcie to zostało szczegółowo zdefiniowane na kartach Kodeksu Karnego. Zatem w myśl polskiego prawa:

,, § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo  wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2’’.

Każdy z tych przepisów został dokładniej opisany na stronie https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-karne/poslugiwanie-sie-falszywym-dokumentem-i-podrabianie-dokumentow.

Co gwarantuje ten zapis? 

Głównym celem stworzenia wyżej wymienionego przepisu była ochrona wiarygodności dokumentów oraz pewności obrotu prawnego w przypadku tzw. fałszu materialnego dotyczącego przedsiębiorców. W tego typu sytuacjach zdaniem usługodawcy przestępstwo nie godzi w dobra prywatne poszkodowanej osoby. Zatem przy przygotowywaniu zawiadomienia popełnienia przestępstwa fałszerstwa materialnego wskazuje się także na to, że wystąpiło ono wraz z innym np. przeciwko mieniu.

O jakich dokumentach mówi Art. 270 Kodeksu Karnego?

W myśl przepisów dokumentem jest każdy przedmiot definiujący jakiekolwiek uprawnienia lub obowiązki konkretnej osoby. Oznacza to, że może być nim nie tylko dowód osobisty czy legitymacja, ale także bilet umożliwiający przejazd środkiem lokomocji, karnet wstępu np. na imprezę, żeton oraz wszystkie pozostałe przedmioty uprawniające do otrzymania określonego świadczenia.

Na pojęcie dokumentu składają się elementy takie jak:

  • nośnik ( materialny lub niematerialny) np. kartka papieru, dane elektroniczne
  • umieszczona na nośniku informacja, czyli dowolny zapis
  • doniosłość prawna tej konkretnej informacji. 

Co do ostatniego punktu znaczenie prawne może dotyczyć każdej jego sfery. Według Sądu najwyższego doniosłość prawna musi mieć charakter samoistny. Oznacza to, że posiadacz włada danym dowodem prawa, stosunkiem prawnym lub okolicznością posiadającą znaczenie prawne jak właściciel. Nie bez powodu najczęściej jest on utożsamiany właśnie z dysponentem danej rzeczy.

Co grozi za fałszowanie dokumentów?

Co kryje się za sformułowaniem podrabiania i przerabiania dokumentów?

Zgodnie z przepisami podrobieniem dokumentu jest sporządzenie go w sposób, który pozornie sprawia wrażenie, jakby należał on do innej osoby niż w rzeczywistości. Co ciekawe przestępstwo uznane jest także w sytuacji, w której dana osoba wiedziała i wyraziła zgodę na podrobienie jej podpisu. Z przerabianiem dokumentów mamy do czynienia wtedy, gdy nadajemy istniejącemu, autentycznemu świadectwu inne treści niż pierwotnie zawierało. Dotyczy to dopisków, poprawek czy sporządzenia nowego porozumienia ze zmienioną treścią. Do odpowiedzialności za to przestępstwo nie zostaniemy pociągnięci w sytuacji, w której udowodnimy, że używaliśmy takiego dokumentu nieumyślnie i nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że został on podrobiony bądź zmodyfikowany. 

iouyt

Jestem iouyt. Od roku publikuję filmy na youtube. Ostatnio postanowiłem spróbować swoich sił w pisaniu. Pod trudnym do wypowiedzenia pseudonimem iouyt kryje się Marcin.